WEB DE HENRIQUE NEIRA
                PEREIRA
BIOGRAFIA
XORNALISMO
LIBROS
ARTIGOS
ILUSTRACION
FOTOGRAFIA
WEBS
LIBROS


Son autor ou coautor de varios volumes e de capítulos de varias obras.


Historia local


Autor de:

As festas de Vedra. De Santa Baia ás peregrinacións xacobeas
Silleda (Pontevedra), Edicións Fervenza, 2022

Viñas e viño en Valga a través da Historia
Proxecto premiado na modalidade de bolsa de estudos da XXII edición do Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo (2021). Inédito 

Vedra. Unha historia visual
Vedra (A Coruña), Concello de Vedra, 2021
Dispoñible portada, créditos, bibliografía e índice:
http://www.neira.es/LIBROS/Neira_Pereira,_Henrique._Vedra._Unha_historia_visual._Vedra_2021_Concello_de_Vedra.pdf

Da francesada á luz eléctrica. Noticias sobre as terras e persoeiros de Valga na prensa galega do século XIX
Proxecto premiado na modalidade de bolsa de estudos da XVII edición do Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo (2016). Inédito
 
Noticias da Lavacolla. Dos arrieiros de 1850 ós ómnibus de 1909
Santiago, Andavira Editora / Asociación Ruta Xacobea, 2014.

CITADO EN:

López Boullón, Xosé Ramón. "Un libro que permite coñecer mellor a sociedade galega da segunda metade do século XIX". En: Adra, no 9, 2014. P. 125-127.

Neira Pereira, Henrique. "Da francesada á luz eléctrica. Noticias sobre as terras e persoeiros de Valga na prensa galega do século XIX"
Proxecto premiado na modalidade de bolsa de estudos da XVII edición do Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo (2016). Inédito

Neira Pereira, Henrique. Vedra. Unha historia visual
Vedra (A Coruña), Concello de Vedra, 2021
Dispoñible portada, créditos, bibliografía e índice

Terra, festas e música popular. Pequenas historias de Vedra de 1891 a 1900.
Santiago, Andavira Editora, 2013.

CITADO EN:

Cabo Villaverde, M., & Vázquez Varela, J. M. "Las otras guerras de nuestros antepasados: la violencia intercomunitaria en la Galicia rural contemporánea". En: Hispania, 2015. No 75 (251), 781-804. https://doi.org/10.3989/hispania.2015.024

García García, Iván; Henrique Neira Pereira, Sofía Riveiro Olveira, Percy Arturo Rodríguez Ledesma e Héctor Rodríguez Martínez
"As pontes do río Ulla. Natureza e cultura"
Vedra, Asociación Raiceiros, 2013

Neira Pereira, Henrique. "Da francesada á luz eléctrica. Noticias sobre as terras e persoeiros de Valga na prensa galega do século XIX"
Proxecto premiado na modalidade de bolsa de estudos da XVII edición do Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo (2016). Inédito

Neira Pereira, Henrique. Música popular e sociedade no Val do Ulla de 1920 a 1936: unha visión analítica desde a prensa comarcal
(Tese de doutoramento). Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2016
Referencia:
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1204158


Neira Pereira, Henrique e Miguel Seoane García. "O lendario río Ulla. Viaxe desde A Ulloa á ría da Arousa"
Santiago de Compostela, Xurdir, 2014

Neira Pereira, Henrique. Vedra. Unha historia visual
Vedra (A Coruña), Concello de Vedra, 2021
Dispoñible portada, créditos, bibliografía e índice

Neira Pereira, Henrique
Viñas e viño en Valga a través da Historia
Proxecto premiado na modalidade de bolsa de estudos da XXII edición do Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo (2021). Inédito

Santiago de Gres. Historia e cultura dunha parroquia entre o Ulla e o Deza.

Sada (A Coruña), Fundación Xosé Neira Vilas, 2009.

CITADO EN:

Anca Calvo, Juan Ángel e Henrique Neira Pereira. "Corrente abaixo, un percorrido de ensoño. Rutas polos ríos Ulla, Tambre e Xallas"
Negreira, GDR Terras de Compostela, 2011

Anca Calvo, Juan Ángel e Henrique Neira Pereira. "Corriente abajo, un recorrido de ensueño. Rutas por los ríos Ulla, Tambre y Xallas"
Negreira, GDR Terras de Compostela, 2011

Anca Calvo, Juan Ángel e Henrique Neira Pereira. "Downstream, a journey to dream of. Trails by the rivers Ulla, Tambre and Xallas"
Negreira, GDR Terras de Compostela, 2011

García García, Iván; Henrique Neira Pereira, Sofía Riveiro Olveira, Percy Arturo Rodríguez Ledesma e Héctor Rodríguez Martínez
"As pontes do río Ulla. Natureza e cultura"
Vedra, Asociación Raiceiros, 2013

Neira Pereira, Henrique. "Da francesada á luz eléctrica. Noticias sobre as terras e persoeiros de Valga na prensa galega do século XIX"
Proxecto premiado na modalidade de bolsa de estudos da XVII edición do Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo (2016). Inédito

Neira Pereira, Henrique. Música popular e sociedade no Val do Ulla de 1920 a 1936: unha visión analítica desde a prensa comarcal
(Tese de doutoramento). Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2016
Referencia:
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1204158


Neira Pereira, Henrique e Miguel Seoane García. "O lendario río Ulla. Viaxe desde A Ulloa á ría da Arousa"
Santiago de Compostela, Xurdir, 2014


Neira Vilas, Xosé. Penúltimo dietario. Vigo, Xerais, 2011.

Roig Rechou, Blanca-Ana, coord. Informe de literatura 2009.
Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2010

Neira Pereira, Henrique e Sofía Riveiro Olveira. Ulla oralmente
Vedra (A Coruña), Asociación Raiceiros, 2020

En: https://raiceiros.files.wordpress.com/2021/03/caderno_ullaoralmente.pdf

Vedra. Da Prehistoria ós inicios do século XX
Vedra, Concello de Vedra, 2007.

CITADO EN:

Alegre Maceira, Celia, et al. Ponte Ulla ten historia.
Ponte Ulla (Vedra, A Coruña), Asociación O Cruceiro da Ulla/Concello de Vedra, 2014

Ares Legaspi, Adrián. "O Tombo do mosteiro de San Xoán da Cova (Vedra). Notas paleográficas e rexestos". En: "Cuadernos de Estudios Gallegos", 65(131), 171-203.

Ares Legaspi, Adrián. "Varios documentos medievais referentes a San Breixo de Lamas e Codeseda no tombo do mosteiro de San Xoán da Cova". En: "A Estrada: Miscelánea histórica e cultural", No. 22, 2019, págs. 285-294

Barros Guimeráns, Carlos. "De la cueva de los monjes al burgo de Ponte Ulla". En: "Norba: Revista de historia", No 25-26, 2012-2013, 263-286.

García García, Iván; Henrique Neira Pereira, Sofía Riveiro Olveira, Percy Arturo Rodríguez Ledesma e Héctor Rodríguez Martínez
"As pontes do río Ulla. Natureza e cultura"
Vedra, Asociación Raiceiros, 2013


Marqués Valea, Xulia. "Vedra medra: unha aposta pola toponimia como eixe de dinamización lingüística e cultural nun centro educativo do rural galego". En: Estudos de Onomástica Galega. Microtoponimia: experiencias de recolla, didáctica e documentación. A Coruña, 2016, Real Academia Galega. P. 103-122.

Neira Pereira, Henrique. "Da francesada á luz eléctrica. Noticias sobre as terras e persoeiros de Valga na prensa galega do século XIX"
Proxecto premiado na modalidade de bolsa de estudos da XVII edición do Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo (2016). Inédito

Neira Pereira, Henrique. "Santiago de Gres. Historia e cultura dunha parroquia entre o Ulla e o Deza".
Sada (A Coruña), Fundación Xosé Neira Vilas, 2009.

Neira Pereira, Henrique e Miguel Seoane García. "O lendario río Ulla. Viaxe desde A Ulloa á ría da Arousa"
Santiago de Compostela, Xurdir, 2014

Neira Pereira, Henrique. Vedra. Unha historia visual
Vedra (A Coruña), Concello de Vedra, 2021
Dispoñible portada, créditos, bibliografía e índice

San Paio de Sabugueira. A parroquia compostelá da Lavacolla
Santiago, Asociación de Veciños Ruta Xacobea, 2005

CITADO EN:

Cajigal Vera, Miguel; e Miguel Taín Guzmán. "El nuevo tramo del Camino Norte entre Sobrado y Santiago de Compostela. Trazado, literatura y patrimonio artístico". En: "O Camiño de Santiago para o século XXI. O Camiño do Norte". Santiago de Compostela, 2009, Xunta de Galicia.

Neira Pereira, Henrique. "Noticias da Lavacolla. Dos arrieiros de 1850 ós ómnibus de 1909"
Santiago, Andavira Editora / Asociación Ruta Xacobea, 2014.

Vedra. Da Prehistoria a 1900
Santiago, Edición do autor/Concello de Vedra, 2001.

CITADO EN:

Albela González, Gerardo; Henrique Neira Pereira, Xerardo Neira Pereira e Andrés Tarrío Barreiro. "O Val do Ulla. Unha comarca natural"
Vedra, Asociación Raiceiros, 2006


Fernández Salgado, Xosé Antonio. "Marcial Valladares. Biografía dun precursor no Rexurdimento galego". Pontevedra, 2005, Deputación Provincial.
En: https://www.researchgate.net/publication/319036924_Marcial_Valladares_Biografia_dun_precursor_no_Rexurdimento_galego

García García, Iván (coord.). "A auga. Materiais e recursos didácticos". Vedra-A Coruña, 2009, Concello de Vedra.


Coautor de:
O lendario río Ulla. Viaxe desde A Ulloa á ría da Arousa
Santiago de Compostela, Xurdir, 2014

CITADO EN:

Marqués Valea, Xulia. "Vedra medra: unha aposta pola toponimia como eixe de dinamización lingüística e cultural nun centro educativo do rural galego". En: Estudos de Onomástica Galega. Microtoponimia: experiencias de recolla, didáctica e documentación. A Coruña, 2016, Real Academia Galega. P. 103-122.

Neira Pereira, Henrique. "Da francesada á luz eléctrica. Noticias sobre as terras e persoeiros de Valga na prensa galega do século XIX"
Proxecto premiado na modalidade de bolsa de estudos da XVII edición do Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo (2016). Inédito

Neira Pereira, Xerardo. "O río Tambre. O río xacobeo".
Santiago de Compostela, Xurdir, 2021.

Mercado de Abastos. Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, Xurdir, 2014

            UTILIZADO COMO BIBLIOGRAFÍA NO DOCUMENTAL:
            Os segredos do Mercado de Abastos de Santiago de Compostela
            https://www.youtube.com/watch?v=7I3fthU70b0&t=3s

UTILIZADO COMO BIBLIOGRAFÍA NO PROXECTO MULTIMEDIA:
'A semente da cidade' de Águeda Cernadas, Alejandra Barco e Marta Castro (USC), gañador do premio ó mellor traballo académico no XXIX Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro

Sarandón: anacos de historia
Vedra, Andavira Editora / Asociación Cultural San Campio, 2014

CITADO EN:

Neira Pereira, Henrique. "Da francesada á luz eléctrica. Noticias sobre as terras e persoeiros de Valga na prensa galega do século XIX"
Proxecto premiado na modalidade de bolsa de estudos da XVII edición do Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo (2016). Inédito


Neira Pereira, Henrique. Música popular e sociedade no Val do Ulla de 1920 a 1936: unha visión analítica desde a prensa comarcal
(Tese de doutoramento). Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2016
Referencia:
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1204158


Neira Pereira, Henrique. Vedra. Unha historia visual
Vedra (A Coruña), Concello de Vedra, 2021
Dispoñible portada, créditos, bibliografía e índice
 
As pontes do río Ulla. Natureza e cultura.
Vedra, Asociación Raiceiros, 2013

CITADO EN:

Marqués Valea, Xulia. Vedra medra: unha aposta pola toponimia como eixe de dinamización lingüística e cultural nun centro educativo do rural galego. En: Estudos de Onomástica Galega. Microtoponimia: experiencias de recolla, didáctica e documentación. A Coruña, 2016, Real Academia Galega. Págs. 103-122.

Neira Pereira, Henrique. "Da francesada á luz eléctrica. Noticias sobre as terras e persoeiros de Valga na prensa galega do século XIX"
Proxecto premiado na modalidade de bolsa de estudos da XVII edición do Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo (2016). Inédito

Corrente abaixo, un percorrido de ensoño. Rutas polos ríos Ulla, Tambre e Xallas
Negreira, GDR Terras de Compostela, 2011
Segunda edición, 2022, dispoñible en:

CITADO EN:

Neira Pereira, Henrique. Música popular e sociedade no Val do Ulla de 1920 a 1936: unha visión analítica desde a prensa comarcal
(Tese de doutoramento). Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2016
Referencia:
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1204158

    Deste libro tamén hai unha edición en castelán, 'Corriente abajo, un recorrido de ensueño. Rutas por los ríos Ulla, Tambre y Xallas'.
    Coma a galega está dispoñible en papel.

    E existe outra edición en inglés, só dixital:
    'Downstream, a journey to dream of. Trails by the rivers Ulla, Tambre and Xallas'.
    Dispoñible en PDF en:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesxulianmagarinos/system/files/201109281409-corrente_abaixo-english.pdf

    Ademais, aquí pode verse unha selección de imaxes:
https://www.cesarcandamo.com/galeria42.php

Historia do Concello da Enfesta
Santiago, Asociación de Veciños Ruta Xacobea, 2011.

Gundián. Un achegamento a unha paisaxe natural e humana.

Vedra, Asociación Raiceiros, 2008.

CITADO EN:

Anca Calvo, Juan Ángel e Henrique Neira Pereira. "Corrente abaixo, un percorrido de ensoño. Rutas polos ríos Ulla, Tambre e Xallas"
Negreira, GDR Terras de Compostela, 2011

Anca Calvo, Juan Ángel e Henrique Neira Pereira. "Corriente abajo, un recorrido de ensueño. Rutas por los ríos Ulla, Tambre y Xallas"
Negreira, GDR Terras de Compostela, 2011

Anca Calvo, Juan Ángel e Henrique Neira Pereira. "Downstream, a journey to dream of. Trails by the rivers Ulla, Tambre and Xallas"
Negreira, GDR Terras de Compostela, 2011

García García, Iván; Henrique Neira Pereira, Sofía Riveiro Olveira, Percy Arturo Rodríguez Ledesma e Héctor Rodríguez Martínez
"As pontes do río Ulla. Natureza e cultura"
Vedra, Asociación Raiceiros, 2013


Marqués Valea, Xulia. "Vedra medra: unha aposta pola toponimia como eixe de dinamización lingüística e cultural nun centro educativo do rural galego". En: Estudos de Onomástica Galega. Microtoponimia: experiencias de recolla, didáctica e documentación. A Coruña, 2016, Real Academia Galega. P. 103-122.

Neira Pereira, Henrique. "Da francesada á luz eléctrica. Noticias sobre as terras e persoeiros de Valga na prensa galega do século XIX"
Proxecto premiado na modalidade de bolsa de estudos da XVII edición do Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo (2016). Inédito

Neira Pereira, Henrique. "Santiago de Gres. Historia e cultura dunha parroquia entre o Ulla e o Deza".
Sada (A Coruña), Fundación Xosé Neira Vilas, 2009.

Neira Pereira, Henrique e Miguel Seoane García. "O lendario río Ulla. Viaxe desde A Ulloa á ría da Arousa"
Santiago de Compostela, Xurdir, 2014

Neira Pereira, Henrique. Vedra. Unha historia visual
Vedra (A Coruña), Concello de Vedra, 2021
Dispoñible portada, créditos, bibliografía e índice

O Val do Ulla. Unha comarca natural
Vedra, Asociación Raiceiros, 2006

CITADO EN:

Anca Calvo, Juan Ángel e Henrique Neira Pereira. "Corrente abaixo, un percorrido de ensoño. Rutas polos ríos Ulla, Tambre e Xallas"
Negreira, GDR Terras de Compostela, 2011

Anca Calvo, Juan Ángel e Henrique Neira Pereira. "Corriente abajo, un recorrido de ensueño. Rutas por los ríos Ulla, Tambre y Xallas"
Negreira, GDR Terras de Compostela, 2011

Anca Calvo, Juan Ángel e Henrique Neira Pereira. "Downstream, a journey to dream of. Trails by the rivers Ulla, Tambre and Xallas"
Negreira, GDR Terras de Compostela, 2011

García García, Iván; Henrique Neira Pereira, Sofía Riveiro Olveira, Percy Arturo Rodríguez Ledesma e Héctor Rodríguez Martínez
"As pontes do río Ulla. Natureza e cultura"
Vedra, Asociación Raiceiros, 2013


Marqués Valea, Xulia. "Vedra medra: unha aposta pola toponimia como eixe de dinamización lingüística e cultural nun centro educativo do rural galego". En: Estudos de Onomástica Galega. Microtoponimia: experiencias de recolla, didáctica e documentación. A Coruña, 2016, Real Academia Galega. P. 103-122.

Neira Pereira, Henrique. "Da francesada á luz eléctrica. Noticias sobre as terras e persoeiros de Valga na prensa galega do século XIX"
Proxecto premiado na modalidade de bolsa de estudos da XVII edición do Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo (2016). Inédito

Neira Pereira, Henrique. Música popular e sociedade no Val do Ulla de 1920 a 1936: unha visión analítica desde a prensa comarcal
(Tese de doutoramento). Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2016
Referencia:
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1204158


Neira Pereira, Henrique. "Santiago de Gres. Historia e cultura dunha parroquia entre o Ulla e o Deza".
Sada (A Coruña), Fundación Xosé Neira Vilas, 2009.

Neira Pereira, Henrique e Miguel Seoane García. "O lendario río Ulla. Viaxe desde A Ulloa á ría da Arousa"
Santiago de Compostela, Xurdir, 2014


Neira Pereira, Henrique. Vedra. Unha historia visual
Vedra (A Coruña), Concello de Vedra, 2021
Dispoñible portada, créditos, bibliografía e índice

Neira Pereira, Henrique
Viñas e viño en Valga a través da Historia
Proxecto premiado na modalidade de bolsa de estudos da XXII edición do Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo (2021). Inédito

Neira Pereira, Xerardo. "O río Tambre. O río xacobeo".
Santiago de Compostela, Xurdir, 2021.

Roig Rechou, Blanca-Ana, coord. Informe de literatura 2006
Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2007 


Biografía


Coautor de:
Xosé Mosquera Pérez. O Vello dos Contos.
Santiago, Asociación de Veciños Ruta Xacobea, 2012.

CITADO EN:

Roig Rechou, Blanca-Ana, coord. Informe de literatura 2012.
Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2013


Novas tecnoloxías

Autor de:

Historia da informática en Galicia. Unha cronoloxía
Santiago, Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, 2015
Pódese atopar aquí:
https://www.cpeig.gal/sites/default/files/libros/Libro_Historia_da_Informatica_en_Galicia.pdf

CITADO EN:

Rey Pan, Manuel e Eduardo Rolland. 'Pioneiras da ciencia en Galicia'. Vigo, 2021, Editorial Galaxia

Viaño Rey, Juan Manuel. As matemáticas da (miña) vida: discurso inaugural lido na solemne apertura do curso académico 2020-2021. Santiago de Compostela, 2020, Universidade de Santiago de Compostela.

Neira Pereira, Henrique. A difusión dos números indoarábigos en Galicia
En: A Estrada. Miscelánea histórica e cultural 2019

Neira Pereira, Henrique. Os números indoarábigos en Galicia
En: Grial. Revista galega de cultura. N. 228. P. 65-75.

Neira Pereira, Henrique. Como atopar libros galegos en Internet. Unha guía de recursos en liña
O Milladoiro (Ames, A Coruña), Grupo Código Cero Comunicación, 2020
Dispoñible edición dixital en: https://codigocero.com/comoatoparlibrosgalegos.pdf
 
Neira Pereira, Henrique. Vedra. Unha historia visual
Vedra (A Coruña), Concello de Vedra, 2021
Dispoñible portada, créditos, bibliografía e índice


Libros galegos en Internet. Unha guía de recursos en liña

Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006 (actualizado en 2008).
Pódese ler en liña en:
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=23650

CITADO EN:

Instituto Cervantes. El español en el mundo 2010-2011: Anuario del Instituto Cervantes
Madrid, Boletín Oficial del Estado, 2011

Rubio Cremades, Enrique. La biblioteca digital del español.
En: Rumbos del hispanismo en el umbral del Cincuentenario de la AIH / coord. por Patrizia Botta, Aviva Garribba, María Luisa Cerrón Puga, Debora Vaccari, Vol. 1, 2012. P. 158-163

Internet: Navegar desde Galicia
Santiago de Compostela, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 2005

CITADO EN:

Blanco Valdés, Juan Luis.
Do orixinal ao libro : manual de edición técnica. Vigo, Xerais, 2009.


Blanco Valdés, Juan Luis. Manual de edición técnica. Madrid, Ediciones Pirámide, 2014.

Neira Pereira, Henrique. Como atopar libros galegos en Internet. Unha guía de recursos en liña
O Milladoiro (Ames, A Coruña), Grupo Código Cero Comunicación, 2020
Dispoñible edición dixital en: https://codigocero.com/comoatoparlibrosgalegos.pdf

Neira Pereira, Henrique. Libros galegos en Internet. Unha guía de recursos en liña
Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006 (actualizado en 2008).
Pódese ler en liña en:
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=23650
Coautor de:

Enciclopedia Galega Universal (tomos 1-16)
(Voces de Informática e Internet)
Vigo, Ir Indo, 1999-2006

CITADO EN:

Garrido, Carlos. Delineamento e aplicaçom de um modelo de avaliaçom da qualidade da língua especializada técnico-científica cultivada no galego-português da Galiza (a propósito da Enciclopedia Galega Universal)
En: Agália: Publicaçom internacional da Associaçom Galega da Lingua, ISSN 1130-3557, Nº. 83-84, 2005, págs. 51-118.

2000 Ligazóns
Santiago, Editorial Compostela, 1999

CITADO EN:

Neira Pereira, Henrique. Como atopar libros galegos en Internet. Unha guía de recursos en liña
O Milladoiro (Ames, A Coruña), Grupo Código Cero Comunicación, 2020
Dispoñible edición dixital en: https://codigocero.com/comoatoparlibrosgalegos.pdf

Neira Pereira, Henrique. Historia da informática en Galicia. Unha cronoloxía
Santiago, Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, 2015
Pódese atopar aquí:
https://www.cpeig.gal/sites/default/files/libros/Libro_Historia_da_Informatica_en_Galicia.pdf

Neira Pereira, Henrique. Internet: Navegar desde Galicia
Santiago de Compostela, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 2005

Neira Pereira, Henrique. Libros galegos en Internet. Unha guía de recursos en liña
Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006 (actualizado en 2008).
Pódese ler en liña en:
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=23650

Neira Pereira, Henrique. "Xornais en Internet: máis que noticias. O caso dos diarios composteláns ‘El Correo Gallego’ e ‘Galicia Hoxe’"
En: Sociedade da información en espacios periféricos. Novas formas de exclusión social. Páx. 213 a 220.
Santiago, Servizo de Edición Dixital da Universidade de Santiago de Compostela, 2006.
Dispoñible en:
http://www.fceer.org/bdoc/recursos/libroferras.pdf


O labirinto virtual. Sobre as novas tecnoloxías na educación
Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1998

CITADO EN:

Álvarez, Rosario e Dolores Vilavedra. Cinguidos por unha arela común: homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero. Volume 1. Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1999

Monteagudo Romero, Henrique e Xan M. Bouzada Fernández (coords.). O proceso de normalización do idioma galego (1980-2000). Volume III : Elaboración e difusión da lingua. Santiago de Compostela , Consello da Cultura Galega, 2003.

Neira Pereira, Henrique
Historia da informática en Galicia. Unha cronoloxía

Santiago, Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, 2015
Pódese atopar aquí:
https://www.cpeig.gal/sites/default/files/libros/Libro_Historia_da_Informatica_en_Galicia.pdf

Neira Pereira, Henrique
Libros galegos en Internet. Unha guía de recursos en liña

Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006 (actualizado en 2008).
Pódese ler en liña en:
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=23650
 
Rodríguez Río, Xusto A. Metodoloxía do traballo terminográfico puntual en lingua galega. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2003.


Xornalismo

Coautor de:

Manual de estilo. O Correo Galego
Santiago, Editorial Compostela, 2001
Dispoñible o índice en:
http://www.gbv.de/dms/sub-hamburg/370180380.pdf

CITADO EN:

Baxter, Robert Neal. Terminology setting for ‘minority’languages within an ultra prescriptive framework: A case study of corpus planning in Galizan.
En: Terminology. International Journal of Theoretical and Applied Issues in Specialized Communication, 2004, vol. 10, no 2, p. 265-280.

Cures Vázquez, Luz; Mosquera Carregal, Xesús Manuel; Negro Romero, Marta. Problemas na identificación e acentuación das interrogativas indirectas: dime que acentúo ben/dime qué acentúo ben.
En: Norma lingüística e variación, unha perspectiva desde o idioma galego.
Consello da Cultura Galega, 2005. p. 165-188.

López, Xosé. O dixitalismo é o rei do novo escenario.
En: Grial, 152 (2001). P. 669-671.


Cultura


Autor de:
           
            Século bo luces
            A Coruña, Medulia Editorial, 2021

            Máis datos aquí:

            http://meduliaeditorial.es/tienda/poesia/seculo-bo-luces

           Como atopar libros galegos en Internet. Unha guía de recursos en liña
O Milladoiro (Ames, A Coruña), Grupo Código Cero Comunicación, 2020
Dispoñible edición dixital en:
https://codigocero.com/comoatoparlibrosgalegos.pdf

Indo para Santiago. Cántigas populares sobre as localidades galegas do Camiño Inglés
Premio de investigación sobre o Camiño Inglés do Concello de Oroso (2019). Inédito.

Música falada. Análise e propostas sobre os usos lingüísticos nas actuacións musicais nas festas populares na provincia da Coruña
Proxecto desenvolvido cunha bolsa de investigación da Deputación da Coruña (2017). Inédito

Música popular e sociedade no Val do Ulla de 1920 a 1936: unha visión analítica desde a prensa comarcal
(Tese de doutoramento). Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2016
Referencia:
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1204158


CITADO EN:

Neira Pereira, Henrique. "Da francesada á luz eléctrica. Noticias sobre as terras e persoeiros de Valga na prensa galega do século XIX"
Proxecto premiado na modalidade de bolsa de estudos da XVII edición do Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo (2016). Inédito


Neira Pereira, Henrique. Vedra. Unha historia visual
Vedra (A Coruña), Concello de Vedra, 2021
Dispoñible portada, créditos, bibliografía e índice

Coautor de:

            O libro falador
            Silleda (Pontevedra), Edicións Fervenza, 2021
            Libro ilustrado por Manuel Blanco Rey.
Pódese ler en liña no portal das bibliotecas de Galicia galiciale.gal:

Ulla oralmente
Vedra (A Coruña), Asociación Raiceiros, 2020
Dispoñible en:
https://raiceiros.files.wordpress.com/2021/03/caderno_ullaoralmente.pdf
Vocabulario Ullao-Ghalegho
Vedra, Henrique Neira Pereira e Xerardo Neira Pereira, 2019

En: Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués

Ortigueira & Portamérica. Dúas propostas musicais atlánticas desde Galicia para o mundo
Santiago de Compostela, Andavira, 2014
CITADO POR:

Moreno Fernández, Susana. "El estudio de las celebraciones musicales en España y Portugal: explorando nuevas perspectivas". En: "Trans : Transcultural Music Review = Revista Transcultural de Música!", No. 23, 2019.

Alarcón-Jiménez, Ana María. "The Urban Adaptation of Foliadas in the Province of A Coruña, Galicia, from the 1980s Onwards". Tesis de doctorado. Lisboa, 2017, Universidade Nova de Lisboa.

M
úsica popular e sociedade no Val do Ulla de 1920 a 1936: unha visión analítica desde a prensa comarcal

(Tese de doutoramento). Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2016

Referencia:
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1204158

Do palco ó escenario. Unha aproximación analítica á industria da música nas festas populares de Galicia
Santiago, Andavira, 2013
Dispoñible edición dixital publicada pola AGADIC en:
http://www.agadic.info/temas/agadic/gfx/publicacion/do_palco_o_escenario.pdf

CITADO POR:
Antelo Lema, Luís Miguel. A crise identitaria no sistema teatral galego do século XXI: tensións entre o valor económico e o compromiso cunha identidade cultural diferenciada. Tese de doutoramento. A Coruña, 2020, Universidade da Coruña

Consello da Cultura Galega. O sector da música popular en Galicia perante a crise da COVID-19. Santiago de Compostela, 2020,
Consello da Cultura Galega

Carral, E. V., Del Río, M., & López, Z. "Gastronomy and Tourism: Socioeconomic and Territorial Implications in Santiago de Compostela- Galiza (NW Spain)". International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020. N. 17(17), 6173.

Linheira, Jorge. "La cultura como reserva india". Madrid, 2018, Editorial Libros.com

Landete Carrilero, Margarita. Música y televisión de proximidad en el entorno digital.
El caso de las televisiones autonómicas en lenguas minoritarias
. En: La televisión de proximidad en el entorno transmedia. Madrid, 2017, Editorial Síntesis.

López Pena, Zósimo. The Sindicato Galego da Música (1978-1983) and The Musician´s Union. Faraway, so close. En: Working in Music: The Musicians’ Union, musical labour and musical employment. Glasgow, 2016.

López Pena, Zósimo. Una introducción al estudio de los espacios urbanos y rururbanos dedicados a la música popular en directo desde una perspectiva de comunicación (Vigo, 1975-1990). En: Espacios sonoros y audiovisuales 2016: la ciudad como lugar de experimentación, creación e investigación plurisensorial.
Editora: Maria Luisa Luceño Ramos. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 2016. P. 40-54.

López Pena, Zósimo. La verbena (en) cubierta: Las actuaciones musicales en salas con programación periódica a través de la prensa local de Vigo (Noviembre 1975 – Agosto 1990). Tese de doutoramento. Santiago de Compostela, 2016, Universidade de Santiago de Compostela.

Fandiño, X; López, Z; Neira, H.; Regueira, C. "Unha aproximación ás estratexias de comunicación das formacións musicais de verbena galegas". En: Anuario Internacional da Comunicación Lusófona 2014
Fandiño, X; López, Z; Neira, H. "Unha aproximación ao escenario laboral da industria da música en Galicia". En: "A comunicación en Galicia 2015", 195-210, Santiago de Compostela, 2016, Consello da Cultura Galega

Fandiño, X; Neira, H.; López, Z. As orquestras da verbena galega e a publicidade exterior: un mercado por explotar
En: Actas del I Simposio de la Red Internacional de Investigación de Gestión de la Comunicación (XESCOM, 2015). P. 730 - 755
Dispoñible edición dixital deste texto aquí
Dispoñible edición dixital do volume completo en:
https://delosmediosalosmetamedios.wordpress.com/actas
 

Fandiño, X., Pérez, J., & López, Z. "Comunicación e imaxe suxerida nas formacións orquestrais de Galicia". Agacom, 2013, Actas do XIII Ibercom.

Neira Pereira, Henrique. Música falada. Análise e propostas sobre os usos lingüísticos nas actuacións musicais nas festas populares na provincia da Coruña
Proxecto desenvolvido cunha bolsa de investigación da Deputación da Coruña (2017). Inédito

Neira Pereira, Henrique. Música popular e sociedade no Val do Ulla de 1920 a 1936: unha visión analítica desde a prensa comarcal (Tese de doutoramento). Santiago de Compostela, 2016, Universidade de Santiago de Compostela
Referencia:
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1204158


López Pena, Zósimo. Unha introdución á programación dos espectáculos de música popular en directo en Galicia. O exemplo dos macroconcertos en Vigo (2011). Traballo de fin de máster. Santiago de Compostela, 2021, Universidade de Santiago de Compostela
 
E bañar-nos-emos nas ondas

Santiago, Editorial Compostela, 1998

CITADO EN:

Roig Rechou, Blanca-Ana, coord. Informe de literatura 1998.
Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 1999
 
Dezasete x dezasete. Galicia e a súa cultura e historia
Santiago, Editorial Compostela, 1997

CITADO EN:

Roig Rechou, Blanca-Ana, coord. Informe de literatura 1997.
Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 1998


Coeditor literario de:

          Coplas Ulláns
          Vedra, Asociación Raiceiros, 2010

CITADO EN:

Roig Rechou, Blanca-Ana, coord. Informe de literatura 2010
Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2011


Neira Pereira, Henrique. Indo para Santiago. Cántigas populares sobre as localidades galegas do Camiño Inglés
Premio de investigación sobre o Camiño Inglés do Concello de Oroso. Inédito.

Neira Pereira, Henrique. Música popular e sociedade no Val do Ulla de 1920 a 1936: unha visión analítica desde a prensa comarcal
(Tese de doutoramento). Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2016
Referencia:
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1204158


Neira Pereira, Henrique e Sofía Riveiro Olveira. Ulla oralmente
Vedra (A Coruña), Asociación Raiceiros, 2020
En: https://raiceiros.files.wordpress.com/2021/03/caderno_ullaoralmente.pdf

          Cántigas da Ulla
          Vedra, Asociación Raiceiros, 2010

CITADO EN:

Neira Pereira, Henrique. Música popular e sociedade no Val do Ulla de 1920 a 1936: unha visión analítica desde a prensa comarcal
(Tese de doutoramento). Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2016
Referencia:
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1204158


Neira Pereira, Henrique e Sofía Riveiro Olveira. Ulla oralmente

Vedra (A Coruña), Asociación Raiceiros, 2020
En: https://raiceiros.files.wordpress.com/2021/03/caderno_ullaoralmente.pdf

Revista galega de educación, nº 49, 2011

Colaborador no equipo editorial e no equipo de supervisión lingüística de:


Caderno de Gres
Gres (Vila de Cruces), Fundación Xosé Neira Vilas, 2020
Dispoñible versión dixitalCAPÍTULOS DE LIBROS

Autor de:

Boa travesía. En:
Cancioneiro do Camiño. Manoele de Felisa
Silleda (Pontevedra) Edicións Fervenza, 2020
Velaquí a interpretación das coplas ás que se refire o artigo no Cancioneiro do Camiño:
https://www.youtube.com/watch?v=iD1YY1Fgqo4

As bolboretas do Pico Sacro
En: Pico Sacro. Ferido polo lóstrego e a lenda
Santiago, Alvarellos Editora, 2017
O texto
'As bolboretas do Pico Sacro' ten unha adaptación audiovisual desenvolvida por alumnado do CPI Plurilingüe de Vedra coa coordinación da profesora Xulia Marqués Valea:
https://www.youtube.com/watch?v=XjkihycAhvg
Dispoñibles máis datos do libro:
http://alvarellos.info/tenda_catalogo.asp?id=190
Dispoñibles algunhas páxinas:
https://issuu.com/alvarelloseditora/docs/pico_sacro_alvarellos_libro_mostra_

CITADO EN:

Nicolás, Ramón. "Pico Sacro. Ferido polo lóstrego e a lenda, Miro Villar e X.M. Lobato (coords.)". En:

https://cadernodacritica.wordpress.com/2017/11/15/pico-sacro-ferido-polo-lostrego-e-a-lenda-miro-villar-e-x-m-lobato-coords/

Roig Rechou, Blanca-Ana, coord. Informe de literatura 2017
Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2018

Uchronia Labs
En: Inspiraciencia. Relatos de inspiración científica. P. 127-128
CSIC - Delegación en Cataluña, 2015
- Deste relato gañador do premio 'Inspiraciencia' en galego de 2012 fíxose unha versión radiofónica no espazo 'Efervesciencia' da Radio Galega,
- A versión emitida en 'Efervesciencia' pode descargarse desde aquí:
http://blogs.crtvg.es/efervesciencia/wp-content/uploads/2012/05/UCHRONIA-LABS.mp3

A galleta de Manoliño       
- Deste relato finalista do premio 'Inspiraciencia' en galego de 2013 fíxose unha versión radiofónica no espazo 'Efervesciencia' da Radio Galega, na que se introduciron erros como parte dun concurso organizado desde ese programa:
http://blogs.crtvg.es/efervesciencia/atopa-os-5-erros-deste-microrelato-e-participa-na-noite-efervescente/
- A versión emitida en 'Efervesciencia' pode descargarse desde aquí:
http://blogs.crtvg.es/efervesciencia/wp-content/uploads/2013/05/a-galleta-de-manoliño-def.mp3

Xornais en Internet: máis que noticias. O caso dos diarios composteláns ‘El Correo Gallego’ e ‘Galicia Hoxe’
En: Sociedade da información en espacios periféricos. Novas formas de exclusión social. Páx. 213 a 220.
Santiago, Servizo de Edición Dixital da Universidade de Santiago de Compostela, 2006.
Dispoñible en:
http://www.fceer.org/bdoc/recursos/libroferras.pdf


Divulgación en galego: unha década do suplemento ‘Descubrir’ de ‘O Correo Galego’ e ‘Galicia Hoxe’
En: Sin ciencia no hay cultura. Libro de actas del III Congreso sobre comunicación social de la ciencia.
A Coruña, Servicio Municipal de Educación-Concello da Coruña, 2006.
Abstract dispoñibleCoautor de:

Unha aproximación ao escenario laboral da industria da música en Galicia
En: A comunicación en Galicia 2015. P. 195-210.
Santiago, Consello da Cultura Galega, 2016.
Dispoñible en:
http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_2016_A-comunicacion-en-Galicia-2015.pdf

As orquestras da verbena galega e a publicidade exterior: un mercado por explotar
En: Actas del I Simposio de la Red Internacional de Investigación de Gestión de la Comunicación (XESCOM, 2015). P. 730 - 755
Dispoñible edición dixital deste texto aquí
Dispoñible edición dixital do volume completo en:
https://delosmediosalosmetamedios.wordpress.com/actas

Comunicación e imaxe gráfica nas formacións orquestrais de Galicia
En: Libro de Actas. XIII Congreso Internacional Ibercom
Dispoñible en:
http://www.assibercom.com/xiii/atasxiiicongresoibercom.pdf

Informe Orquestras de Galicia 2011/2012 (As verbenas)
En: Libro de Actas. XIII Congreso Internacional Ibercom
Dispoñible en:
http://www.assibercom.com/xiii/atasxiiicongresoibercom.pdf


Festas e música popular en Sanxenxo na última década do século XIX. A visión desde a prensa
En: Sanxenxo na Historia. Volume III: Arquitectura, música e economía mariñeira
Santiago, Seminario de Estudos Locais de Sanxenxo, 2013.
Abstract dispoñible en ResearchGate

CITADO EN:

Neira Pereira, Henrique. "Da francesada á luz eléctrica. Noticias sobre as terras e persoeiros de Valga na prensa galega do século XIX"
Proxecto premiado na modalidade de bolsa de estudos da XVII edición do Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo (2016). Inédito

Mundo virtual
En: II Cartell de Premis Torredembarra
Torredembarra (Tarragona), Patronato Municipal de Cultura de Torredembarra, 1998PERFÍS DE INVESTIGACIÓN E CREACIÓN:

         
Catálogo Iacobus da USC:
 https://iacobus.usc.gal/discovery/search?query=creator,exact,neira%20pereira,%20henrique,AND&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&sortby=rank&vid=34CISUG_USC:VU1&mode=advanced&offset=0
          Catálogo universitario Rebiun:
https://rebiun.baratz.es/OpacDiscovery/public/search/advanced/action?tabId=1694466206370#b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMzEwNjUyMDU
          Catálogo da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia: https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:135223
          Academia.edu:
https://usc-es.academia.edu/HenriqueNeiraPereira

          BNE: https://datos.bne.es/persona/XX1412264.html
          Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2111037
          Galipedia: https://gl.wikipedia.org/wiki/Henrique_Neira          
          Google Académico: https://scholar.google.es/citations?user=yVTwh5MAAAAJ&hl=es&oi=ao
          Hai Vedra:
https://haivedra.gal
          ISNI: https://isni.org/isni/0000000118240457
          ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1575-2235
          ResearcherID: https://publons.com/researcher/4902500/henrique-neira-pereira/
          ResearchGate.net: https://www.researchgate.net/profile/Henrique-Neira-Pereira
          SemanticScholar.org: https://www.semanticscholar.org/author/120274289
          Tebeosfera: https://www.tebeosfera.com/autores/neira_pereira_henrique.html
          VIAF: https://viaf.org/viaf/169264625
          Wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q19545865
          Wikipedia ES: https://es.wikipedia.org/wiki/Henrique_Neira© Henrique Neira Pereira 2023 - Contacto: descubrir @ gmail.com